Vanliga frågor efter Mini-clinic

Vad bör jag vara extra uppmärksam på?

Det man ska tänka extra noga på är att inte springa för mycket på framfot och att inte sparka ned foten i marken. Genom att slappna av i fotleden kommer automatiskt framfoten sättas ner i marken först, men man ska inte sträva efter att landa på framfot.

Träningsvärk i vaderna

Det är relativt vanligt att få träningsvärk i vaderna direkt efter en mini-clinic. Det är helt naturligt då man belastar vaderna på ett annat sätt då man springer på framfoten jämfört med hälen. Denna träningsvärk ska successivt försvinna då musklerna anpassar sig till den nya belastningen. Skulle träningsvärken inte försvinna i vaderna beror det sannolikt på någon av följande anledningar eller an kombination av dem:

- En för stor strävar för att springa på framfot leder lätt till att man springer för högt upp på framfoten och har en för spänd fot. Genom att slappna av i foten och släppa fokus på att sätta ner framfot kommer belastningen automatiskt komma på framfoten.

- En för stor "box" (rörelseomfång) innebär att foten landar långt framför kroppen, vaderna kommer då att få jobba väldigt mycket för att fotisättning ska ske på framfot. Extra belastning på vaden kan även komma från frånskjut med en aktiv vad. Försök att flytta fokus från fotisättning och hastighet till att hålla en liten box och en kadens på minst 180, vilket betyder att löpningen kommer ske i ganska låg hastighet. För att undvika att löpningen blir studsig kan man tänka sig att man har ett tak precis ovanför huvudet.

Svårt med hög kadens i låg hastighet

För att kunna springa med 180 steg/minut utan att bli onödigt trött är det viktigt att slappna av. Ett bra sätt att hitta avslappning och rätt kadens är att springa på stället och fokusera på att dra foten från marken. Under denna övning kommer huvudet att rör sig väldigt lite i vertikalled vilket är positivt för löpningen. En sak att tänka på för att undvika att bli trött när man springer långsamt är att inte dra hälen för högt upp mot baken. I låga hastigheter ska foten vara ganska nära marken.

Träningsvärk i sätesmusklerna (baken)

Att får träningsvärk i sätesmusklerna (baken) är ofta ett positivt tecken vilket tyder på att man aktiverar de viktiga stabiliserande musklerna i höften. Dock kan träningsvärken även komma från att man böjer för mycket i höften, alltså lutar överkroppen för mycket framåt. Överkroppens lutning behöver inte vara mer än 2-4 grader, vilket knappt är kännbart. Vid för framåtlutad överkropp brukar träningsvärk även uppstå i ländryggen (nedre delen av ryggen)

Hur lång tid tar det att få ett bättre löpsteg?

Hur lång tid det tar att förändra sitt löpsteg är svårt att svara på. Den stora förändringen av löpsteget handlar i första hand om att öka kadensen, dvs. fler steg per minut. Att vänja sig vid att springa med en högre kadens kan ta runt 20 träningspass, under vilka man strävar efter att hålla kadensen på minst 180 steg/minut hela tiden.

Vilka är de viktigaste lärdomarna?

De viktigaste sakerna att fokusera på är rätt frekvensen, minimera muskelarbetet och öka avslappningen. Rätt frekvens innebär en kadens av minst 180 steg/minut, vilket för de allra flesta betyder att man behöver öka sin frekvens. Genom att slappna av i de muskler som ej behöver aktiveras under rörelsen undviker man att musklerna motarbetar varandra och muskelarbetet minimeras.